Наръчник към Наръчниците и полезните Теми.

Имате въпроси относно играта, тук е мястото им.

Morello
Мнения: 339
Регистриран: пон 23. мар 2009, 20:16
Местоположение: LeyCom

Мнение от Morello » пон 4. май 2009, 08:59

Преведох "Build or Expand your buildings? ". Ето го превода:

Извърших няколко калкулации и изглежда, че понякога е по-добре да построите нова сграда, отколкото да разширите съществуващата вече. Ето един мой пример в жълтата зона:
Цени на строителни материали : камъни:12 стомана:135 дърво:50
Новата сграда е 20м2. Тя струва 100 камъка, 50 стомана и 10 дървета и 240 000 пари = 248 450
За да осигурим същата продукция ние се нуждаем да разширим съществуващата сграда с 20м2, което 20*100 камъка, 50 стомана, 10 дърво и 6 000 пари = 289 800
В случай на нова сграда аз получавам 1 безплатен работник, който обикновено струва 1 800

Нова мина с 1 работник : 248 450
Разширяване на съществуващата мина с 20м2 и наемане на 1 служещ : 290 800
Това дава 50 000 разлика. За започващ играч това е много и аз не трябва да бера грижа за 60 сградовия лимит все още.
На зелено разликата е дори по-голяма, като за разширението са нужни същото количество суровини, които имат същата цена.

Може ли някой да ми каже как е при НЦ-тата, в магазините и на червено? Засега нямам, но се надявам да имам за вбъдеще. Засега няма да разширявам никакви сгради, просто ще строя нови, докато не стигна 60 сградовия лимит.

А ето го и оригинала:
I've done some calculations and it seems that sometimes it's better to build new building instead of expanding the existing one. Here is an example of my mine in yellow zone
Giving product prices : stone - 12, steel 135, wood 50
New building gives 20 m^2. It costs 100 stones, 50 steel and 10 wood and 240k cash = 248450
To ensure the same production we would need to expand existing building by 20 m^2 which is 20*(100 stones, 50 steel, 10 wood, and 6k cash) = 289000
In case of new building I get 1 free employe that would normaly cost 1800

New mine with one employe: 248450
Expanding existing mine 20 m^2 and hiring one employe: 290800
It gives 50k difference. For a starting player that's much and I don't have to care yet about the 60 buildings limit
In green the difference is even bigger as expansion needs the same amount of resources which cost the same.

Could someone tell me how it looks in reaserch and store buildings and red zone buildings? I don't have any yet but I'm curious for the future. For now I won't expand any buildings, just build new ones, at least untill I hit the 60 limit.
Приемам критики за превода и правописа.

:roll:

Morello
Мнения: 339
Регистриран: пон 23. мар 2009, 20:16
Местоположение: LeyCom

Мнение от Morello » чет 18. юни 2009, 12:37

Преведох ''How does production drop off by level'':

Тъй като засега няма много информация относно различните формули, реших да постна някои, кпито видях в немската версия:

1) Повишаване на времето за продукция (процентите в скобите е нарстването в сравнение с ниво Търговец на дребно)
Търговец на дребно Търговец на едро 13,33 % (13,33%)
Търговец на едроТърговец 5,88 % (19,21%)
ТърговецМалък бизнесмен 5,56% (24,77%)
Малък бизнесменБизнесмен 2,63% (27,4%)
БизнесменЕдър търговец 2,56% (29,96%)
Едър търговецУправител 2,5% (32,46%)
УправителПредприемач 2,44% (34,9%)
ПредприемачГолям производител 2,38% (37,28%)
Голям производителИндустриалец 2,33% (39,61%)
ИндустриалецМилиардер 2,27% (41,88%)
МилиардерГолям индустриалец 2,22% (44,1%)
Голям ИндустриалецБогаташ 2,17% (46,27%)
БогаташМагнат 2,13% (48,4%)
МагнатКапиталист 2,08% (50,48%)
КапиталистТрилионер 2,04% (52,52%)

2) Времето, необходимо да се изследва даден продукт (суровина)
Ф* ((Качество(на трета степен) *60 : Уените +60))
Ф е 0,8 в червенат зона и 1 в зелената и жълата зона. Резултата е минути и е времето за вдигане на 1 качество.

3) Разходи по изследването:
Качеството (на трета степен)*50у

4) Продукция на работник:
Почти еднаква формула:
(продукция на работник)*(работниците)*(0,995112^(работниците-1))


Ето го и оригиналния текст:
Since there is so far not much information about different formulas, I decided to post some which I found in the german board:

1) Increasing of the production time (the number in brackets is the increasing compared to the level merchant)

Merchant --> Retailer : 13,33% (13,33%)
Retailer --> Trader : 5,88% (20%)
Trader --> Small Businessman : 5,56% (26,66%)
Small Businessman --> Businessman : 2,63% (30%)
Businessman --> Upmarket Businessman : 2,56% (33,33%)
Upmarket Businessman --> Manager : 2,50% (36,66%)
Manager --> Entrepreneur : 2,44% (40%)
Entrepreneur --> Large Scale Manufacturer: 2,38% (43,33%)
Large Scale Manufacturer --> Industrialist : 2,33% (46,66%)
Industrialist --> Billionaire : 2,27% (50%)
Billionaire --> Big Industrialist : 2,22% (53,33%)
Big Industrialist --> Tycoon : 2,17% (56,66%)
Tycoon --> Financial Mogul: : 2,13% (60%)
Financial Mogul: --> Capitalist : 2,08% (63,33%)
Capitalist --> Trillionaire : 2,04% (66,66%)

2) The time you need to research something:
F * ((Quality³ * 60 / Scientists + 60)
F is 0.8 in the red area and 1.0 in the green+yellow area. The result is in minutes, and it is just the time for one research level.


3) The costs of a research:
Quality³ * 50¢

4) Production per employee:
An almost exact formula:
(production per employee)*(employees)*(0.995112^(employees-1))


If there are other formulas you would like to know, just post here, maybe I can find them

Само да поясня, че има разминаване между числата на оригиналния текст и превода на точка 1, защото сметките не бяха верни (можете сами да се уверите).

Отговори

Върни се в “Първи стъпки и помощ за начинаещите”